2011. október 8., szombat

Karpfenstein utcza 18-20 az első telephely

A telep elhelyezésében döntő szerepe volt, hogy a vasúthoz közel essen. Így került a Központi Tejcsarnok a Karpfenstein (ma Karácsony Sándor) utca 18-20 szám alatti bérleménybe, amely közel esett a Józsefvárosi Pályaudvarhoz.
1883 szeptember 20-án, az üzemelés első napján 13 tejeskocsi 2000 liter tejet vitt szét a városba, amely szerény mennyiség az év végére elérte a napi 6500 litert. Ez az első üzletév megelégedettséggel töltötte el a tisztelt tagságot, hiszen 2700 tehén által adott 2 384 815 liter tej eladásából származó nyers bevétel 360 974 Ft-ra rúgott.
A Központi Tejcsarnok már ez az első telepe is kitűnt modern berendezéseivel, korszerű (zsírtartalmon alapuló) tejátvételi rendszerével és hathatós ellenőrzési módszereivel, melyekkel a fejéstől a vásárlókig követték a KT csinos fehér üvegeiben (Európában mi követtük először az amerikai példát) vagy 20 és 25 literes csapos kannákban forgalomba hozott tejet.A szövetkezet nyilvános ellenőrző bizottságában orvosi és vegyészi szaktekintélyek működtek, féltőn vigyázva a cég hitelét. Minden tejet, tejszínt tartalmazó üveg a szövetkezet vignetta lapját viselte és KT bélyeggel ellátott, dátumozott ólomlemezkével volt lezárva. A fióküzletekbe panaszkönyvet helyeztek el és minden módon támaszkodtak a nyilvánosságra, mint legfőbb ellenőrre. " Minden egyes tisztelt vevőnk, ki a kezelés rendes voltáról kíván meggyőződést szerezni, a szövetkezeti központi telephelyén (VIII: Karpfenstein utcza 18 és 20) éjjel nappal akármilyen órában szívesen láttatik"

A tej 60%-át  házhoz szállítva, 27%-át fióküzletekben (1885-ben36%), 13%-át kereskedők útján juttatták el mintegy 5500 vásárlóhoz: 1884-ben 2 565 475 litert
                  1885-ben 3 073 060 litert
                  1886-ban 3 676 422 litert
Az egyes vevő rendelhetett tejet levelező lapon a központtól avagy a fióküzletekben, ahol készséggel felvilágosították arról is, hogy miért éri meg a batyuzó milimárik teje helyett a valamivel drágább tejcsarnoki tejet venni: 

"Kalkulus" a tisztelt háziasszony számára- Az élelmiszer értékét annak tápértéke határozza mag. Így például a piaczi tej átlagos zsírtartalma: 2,8%, a Központi Tejcsarnok átlagos zsírtartalma: 3,9% Tehát: 4 liter tej a Központi Tejcsarnokból = 5 liter piaczi tej (ha nincs hamisítva) Vagyis ha például Péter a Központi Tejcsarnok tejét 15 krajcárral fizeti és Pál a piaczi tej 1 literéért 12 krajcárt ád, akkor még mindig Péter az aki jobban járt, mert olcsóbban fizeti meg a tej táperejét.

Vizsgáljuk meg tehát a Központi Tejcsarnok árlistáját: Látható, hogy a termékválasztékot ekkor az határozta meg, hogy mennyit működik az Alfa- szeparátor. A vajat géppel fölözött tejszínből, transzmissziós szíjmeghajtású, billenthetős, forgólapátos holsteini köpülőkben készítették, minden egyes adagot a KT betűkkel jelölték meg, és a készítés napjának keltével láttak el.
A Központi Tejcsarnok Szövetkezeti Rt működése iránt nem csak a vásárlóközönség, de  a szakma érdeklődése is nagy.
 1886 március 15-én éjfélkor a Budapesten tartott tejgazdasági tanfolyam résztvevői is omnibuszra szálltak a Deák téren, hogy kiadós vacsorát kissé lerázzák, élőben láthassák a főváros dajkáját.(Ahogy egy újságíró a Központi Tejcsarnokot elnevezte)
A telepen (Karpfenstein utcza 18-20) Kunkel Imre igazgató kalauzolta az elégedetten bólogató vendégeket. A fiatal agilis igazgató 1885-től 1893-ig állt az üzem élén és tevékenykedett közmegelégedésre. Sajnálatos módon az ő sorsa sem alakult szerencsésebben, mint Egan Edéé. 1895-ben, amikor már a Hungária Vajkiviteli Társaság vezetője volt, szívszélhűdést kapott és pontosan a legkedvezőbb üzletmenetnél hagyta ott a boltot. De most még csak '86-ot írunk.
Felirat hozzáadása
Ebben az évben már a napi 9247 liter tejet fogadnak, 47 tagjuk, 175 üzletrész a tejgazdaságaikból. Az aránynak megfelelően növelik a fióküzletek számát is. A szövetkezet rövid három év alatt kinőtte   és fejlődéséhez tágabb teret követelt.

1886 május 24-én rendkívüli közgyűlésen jelentik be az új telep megépítését. A határozat dönt a Keleti Gyula-féle Rottenbiller utcai telek megvásárlásáról és a környék díszére váló épületek emeléséről.
Jelenleg,-1988-ban 102 év múltán- a Budapesti Tejipari Vállalat (BTV) Erzsébetvárosi Hűtődepója, valamint a Középmagyarországi Tejipari Vállalat  (KTV) központi irodái funkcionálnak a telepen. (a szerző megjegyzése)

Nagyon összehangoltan hajtották végre a kitűzött célokat, amelyben Kunkel Imrének elévülhetetlen érdemei voltak. A közgyűlés ugye május 24-én volt november végén beindult a termelés a gazdasági épületekben és 1897 májusában kiadható volt az utcai bérház is. A földszinten voltak az irodák és az első és második szint ki lett adva bérleményként.
Mindehhez 150 000 Ft-ra volt szükség, amelyet hitelből fedeztek: a felét 39 év törlesztéssel jelzálog kölcsönből, a másik felét lebegő kölcsönből (ma folyószámlahitel) melynek visszafizetéséért a tagok üzletrészeik arányában felelnek. Literenként 0,2 krajcárral a beszállított tej árából elvont törlesztéssel Az építkezés bizottságába Bálintffy Pált, Brüll Mórt, Ivánka Oszkárt és Rezső Henriket jelölték. A régi telepet 
( Karpfenstein utca) Hat évre bérbe adatott. Mindezeket  végezvén Szeniczei Ödön elnök bezárta a nagy jelentőségű közgyűlést.
Folyt.köv. Központi Tejcsarnok a Rottenbiller utcában

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése