2011. október 22., szombat

Központi Tejcsarnok a Rottenbiller utcában

A Pest többszörös polgármesteréről elnevezett utca leghíresebb épülete a Központi Tejcsarnok beköltözéséig a szegények 16 szám alatti éjjeli menedékhelye volt, ahol az esténkénti beengedés előtt festői csoportképet alkottak a hűvösebb időben hajlékra váró nincstelenek.Erről szívesen és álszent borzadállyal számoltak be a polgári lapok.
Legjobb, amit tehetünk,ha követjük az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tekintélyes tagjait, akik vastag bundáik szőrmegallérjában húzott nyakkal kecmeregnek ki a hintókból 1887 januárjában a KT épülete előtt és a már ismert Kunkel Imre igazgató úr vezetésével megtekintik a gázlámpákkal megvilágított  tejcsarnokot, teljes működése közben. A Gazdasági lapok tárcaírója is ott forgolódik az urak között. Lássuk, mi került a jegyzetfüzetébe:
"Az új telepnek oly csinos és tetszetős a külseje és praktikus a berendezése, Rottenbiller utcai homlokzatát egy csinos, emeletes, bérháznak szánt lakóépület képezi. Ennek tágas bejáróján át jut a látogató a telep udvarára, amelyben a praktikus követelményeknek minden tekintetben megfelelő, de egyedüli díszükkel: a tisztasággal ékeskedő épületek a legkedvezőbb benyomást teszik a belépőkre. A bejárattól jobbra hosszú terjedelmes épületben egy fedél alá van hozva a nagycsarnok, amelyben az érkező tej átvétele és használhatóság elbírálása folyik."
Minden este hosszú sorokban érkeznek a bádogkannákkal megrakott kocsik. 3000 tehén napi  20 000 liter tejét hozzák. Az ólomplombával lezárt kannákat a csarnokba viszik és katonás sorrendbe állítják, majd a tejkezelő dyphenilsavas vizsgálatot végez rajtuk, hogy az esetleges vizezett tejet kiszűrje. A szövetkezet alapszabálya a hamisítást nagyon szigorúan veszi, első esetben 200 Ft-ig terjedő bírsággal is büntethetik, végső esetben a szövetkezetből való kizárást is eszközölhetik. A gazdáknak maguknak is érdekük a jóhírük védelme, hiszen a beküldött tejet nem csupán a mennyiség, de főként a minőség alapján díjazzák. A zsírtartalom szerinti átvétel hamarosan elterjed Monarchia szerte. Kétségtelen tény, hogy ez a becsületesség megnehezíti a szövetkezet helyzetét a tisztességtelen versennyel szemben a hamisított tejben bővelkedő piacon. Az átvételi csarnokkal szemben van a vegyműhely (labor) ahol a minden egyes tag által beküldött tej az átvételi vizsgálaton túl is hetenként egyszer megelemeztetik s illetőleg a tej értékének alapjául szolgáló zsírtartalom meghatároztatik. A lactoorytes vizsgálat nyomán a tehenészet által aznap beküldött tejmennyisége a havi zsírtartalom átlagával szoroztatik és ezen szorzatok összege elosztva a beküldött összes tej literszámával adja a beküldött tej zsírtartalmának átlagát, amely fizetés alapjául szolgál. Ez a vizsgálat kiterjed szag, íz, sűrűség és szilárd alkatrész meghatározására is. Ezek szerint a KT tejénél az évi átlag 1,0323 sűrűség, 3,629% zsírtartalom és 12,710% a szilárd alkotórész.
Az átvétel után a tejet egy hatalmas sajtárba öntözik a kannákból, amelyek ha megtelnek sínen tolnak a fal melletti vasszerkezet alá. A gőzerővel működő emelő a sajtárt a mennyezetig viszi fel és belőle az aranysárga tejet a négy 1200 literes vasgerendákon nyugvó tartály valamelyikébe dűti. Az így megtornáztatott tej ezekből a tartályokból bádogcsatornákon jut le a jobboldali falnál álló két nagyobb kádba. Lefelé jövet a csövekből font  hűtőfelületen ömlik át, amelyben gőzszivattyúval cirkuláltatják a jéghideg vizet. A különbözőszármazású tejek így összekeverve állandó és egyenletes minőséget szavatolnak, olyat, amely csak a KT-re jellemző. Úgy számítják, hogy a lehűtött tejnek a kiszolgálás után még 8-10 óráig garantáltan el kell állnia.

Ugyanebben a csarnokban, az emeleti részen, folyik a szükséges mennyiség lefölözése is 3db 6000 fordulatra képes de Laval szeparátor segítségével. Az itt kinyert tejszín legfinomabb "non plus ultra" habtejszín az udvar és a legelőkelőbb körök kedvenc eledele. A szíjmeghajtású holsteini köpülőkkel itt gyötrik össze a tejszínt mandulaízű theavajjá, amelyből a társaság nagy büszkeségére Erzsébet királyné nem csupán gödöllői tartózkodásuk idjén, de még a távoli Herkules fürdőn is keni magának a vajas zsemlét.
E fedél alatt húzódnak meg még az edénytisztító helyek és a szükséges irodai helységek is.
Az udvar távolabbi részen van az istálló és kocsiszín  a szerszámkamrák és egyéb szükséges épületek.
Mozgás és élet mindenfelé, amerre a szem tekint, de sehol azért kapkodás sürgés-forgás nem látható, sehol még a legkisebb zaj sem hallható. Mintha valamely láthatatlan kéz vezetné mindenik munkás kezét. Mindenki végzi az eléje tűzött feladatot,  a lehető legjobban és leggyorsabban ."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése